Context English Swedish
The shortened URL %1 no longer exists. The shortened URL %1 no longer exists.
%1 is not a valid URL. %1 is not a valid URL. %1 är inte en giltig länk.
Admin password Admin password Administratörslösenord
Custom shortened text Custom shortened text Anpassad förkortad text
Should always be successful Should always be successful Borde alltid lyckas
The shortened URL %1 doesn't exist. The shortened URL %1 doesn't exist. Den förkortade länken %1 finns inte.
The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 Den nerkortade texten får inte vara ”a”, ”api”, ”cookie”, ”d”, ”stats”, ”fullstats”, ”login”, ”logout” eller sluta med ”.json”. Din länk att förkorta: %1
It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for. It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for. Detta kommer använda LSTUs kakor för att avgöra vilken förkortad länks statistik som ska skickas.
Your login Your login Dina inloggningsuppgifter
Your password Your password Ditt lösenord
You're not authenticated as the admin You're not authenticated as the admin Du är inte inloggad som administratör
You have been successfully logged in. You have been successfully logged in. Du har loggats in.
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Du har loggats ut.
You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise Du kommer få statistiksidan med administrationsstatistiken om du har loggats in, och annars statistiken och ett felmeddelande
You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt där du kan förkorta länkar
You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt med ett meddelande innehållande den förkortade länken
You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason Du kommer skickas vidare till mållänken eller en LTSU-sida med en förklaring av vad som gått snett
You will be redirected to Lstu successfully logged out interface You will be redirected to Lstu successfully logged out interface Du kommer skickas vidare till sidan för lyckad utloggning från LSTU
You will be redirected to Lstu statistics page You will be redirected to Lstu statistics page Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU
You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU med ett meddelande om det inte lyckas