English (United States) Polish
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-watch-video">Share</a> the video or the playlist URL/embed with attributes (automatically start/stop at, loop enabled, muted...) <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-search">Search</a> local or remote videos and channels <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
Choose <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=video-confidentiality-options-what-do-they-mean">video privacy</a>: public, unlisted, internal or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
Video transcoding: we may implement <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/947">transcoding by remote workers</a> in the future <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.
View, share and update <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">PeerTube code</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">Join a PeerTube community</a> depending on its topic, terms of services or code of conduct <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Katalog instancji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
Documented <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API</a> and <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/maintain-tools">CLI tools</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Tutaj znajduje się pełna lista instancji</a>, a <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">tutaj</a> znajdziesz te z otwartą rejestrację.
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Does PeerTube support horizontal scaling? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
For PeerTube administrators Dla administratorów PeerTube
Why does PeerTube use ActivityPub and WebRTC? Why not IPFS / DTube / Steemit? Dlaczego PeerTube używa protokołu federacji ActivityPub? Dlaczego nie IPFS/d.tube/Steemit?
What are the PeerTube features for content creators? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What are the PeerTube features for developers? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, a free and open-source project for web browsers. Dzięki protokołowi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://pl.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, transmisja peer-to-peer pozwala użytkownikom oglądającym ten sam film wymieniać się fragmentami pliku, co odciąża serwer.
A federation of interconnected hosting providers Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
PeerTube REST API Git PeerTube
Video imports Importowanie filmów z YouTube
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } obserwująca instancja
What is PeerTube's policy about content monetization? Jak PeerTube wynagradza twórców?
What is the PeerTube release policy? Jak PeerTube wynagradza twórców?