English (United States) Polish
An open code under a free/libre license Kod na wolnej/otwartej licencji
It can be enhanced by everyone's contributions. Rozwój projektu jest kierowany przez społeczność, więc wkład każdej osoby może go usprawnić.
A federation of interconnected hosting providers Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> to connect with tools <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">like Mastodon</a> for example. Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Peer-to-peer broadcasting O transmisji i oglądaniu peer-to-peer
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, a free and open-source project for web browsers. Dzięki protokołowi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://pl.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, transmisja peer-to-peer pozwala użytkownikom oglądającym ten sam film wymieniać się fragmentami pliku, co odciąża serwer.
The ambition remains to be <strong>a free and decentralized alternative</strong>: the goal of an alternative is not to replace, but to propose something else, with different values, in parallel to what already exists. Wciąż, założeniem jest pozostanie <strong>wolną i zdecentralizowaną alternatywą</strong>, a celem alternatywy nie jest zastąpienie, lecz bycie czymś innym, o innych założeniach, równolegle z tym co już istnieje.
For more information, please refer to our <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org/en/trademarks">Trademark Code of Conduct</a>. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz skorzystać z naszego forum: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">https://framacolibri.org/c/peertube</a>
For those who want to watch videos Osobom chcącym oglądać filmy PeerTube oferuje…
Customize the interface Ulepszony interfejs
Update your name, avatar or description in <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-setup-account?id=update-your-profile">your profile</a> nową wersję strony <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">JoinPeerTube</a>, wzbogaconą o tę pracę;
Organize videos in public or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-history">playlists</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Subscribe to channels Poznaj kanał
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-watch-video">Share</a> the video or the playlist URL/embed with attributes (automatically start/stop at, loop enabled, muted...) <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
Search videos or channels Poznaj instancje PeerTube
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-search">Search</a> local or remote videos and channels <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
For those who want to upload videos Osobom chcącym wstawić swoje filmy PeerTube pozwala na…
Find the PeerTube website that suits you best 1. Znajdź instancję, która najbardziej Ci odpowiada
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">Join a PeerTube community</a> depending on its topic, terms of services or code of conduct <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Katalog instancji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
Choose <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=video-confidentiality-options-what-do-they-mean">video privacy</a>: public, unlisted, internal or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;