English (United States) Polish
Choose <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=video-confidentiality-options-what-do-they-mean">video privacy</a>: public, unlisted, internal or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
Video transcoding: we may implement <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/947">transcoding by remote workers</a> in the future <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.
View, share and update <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">PeerTube code</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">Join a PeerTube community</a> depending on its topic, terms of services or code of conduct <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Katalog instancji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
Documented <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API</a> and <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/maintain-tools">CLI tools</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Tutaj znajduje się pełna lista instancji</a>, a <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">tutaj</a> znajdziesz te z otwartą rejestrację.
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Does PeerTube support horizontal scaling? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
What are the PeerTube features for content creators? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
What are the PeerTube features for developers? Dostosowywanie kanałów przez twórców treści
For more information, please refer to our <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org/en/trademarks">Trademark Code of Conduct</a>. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz skorzystać z naszego forum: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">https://framacolibri.org/c/peertube</a>
You can still watch from your account videos hosted by other instances though if the administrator of your instance had previously connected it with other instances. Możesz oglądać filmy z innych instancji, jeżeli administrator Twojej instancji połączył ją wcześniej
z nimi.
If you need help, check the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org/help">help page</a>. nową wersję strony <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">JoinPeerTube</a>, wzbogaconą o tę pracę;
Update your name, avatar or description in <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-setup-account?id=update-your-profile">your profile</a> nową wersję strony <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">JoinPeerTube</a>, wzbogaconą o tę pracę;
Get help on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">PeerTube forum</a> nową wersję strony <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">JoinPeerTube</a>, wzbogaconą o tę pracę;
PeerTube news Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube news archive Nowości dotyczące PeerTube!
For now, the solution proposed the <strong>support</strong> button under the video. This button displays a frame in which people who upload videos can display text, images, and links freely (link to Patreon, Tipeee, Paypal, Liberapay...). Obecnym rozwiązaniem dla osób publikujących filmy jest wykorzystanie przycisku „Wesprzyj” pod filmem. Wyświetla on ramkę w której autor filmu może umieścić dowolny tekst, obrazki czy odnośniki. Można wstawić tam link do Patreona, Tipeee, PayPala, Liberapay (i dowolnego rozwiązania tego typu). Inne przykłady: można umieścić adres pocztowy, jeżeli chcesz otrzymywać kartki z podziękowaniami, logo swojego przedsiębiorstwa czy odnośnik do organizacji non-profit…
<a href="#what-are-the-peertube-features-for-administrators">Yes it does!</a> Since the first stable release of PeerTube in October 2018, <strong>every release</strong> added or improved moderation features: Od wydania pierwszej stabilnej wersji PeerTube w październiku 2018, <strong>każde wydanie</strong> dodało lub usprawniło funkcje moderacyjne:
For those who want to watch videos Osobom chcącym oglądać filmy PeerTube oferuje…
For those who want to upload videos Osobom chcącym wstawić swoje filmy PeerTube pozwala na…