English (United States) Polish
? ?
1/2 GB of RAM should be plenty for a basic PeerTube instance, which usually takes at most 150 MB in RAM. The only reason you might want more would be if you colocate your Redis or PostgreSQL services on a non-SSD system.
1. Find the instance that suits you best 1. Znajdź instancję, która najbardziej Ci odpowiada
2020 roadmap Mapa na 2020
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Utwórz konto i ciesz się korzystaniem z PeerTube
Ability to create search indexes Możliwość tworzenia indeksów wyszukiwania
About peer-to-peer broadcasting and watching O transmisji i oglądaniu peer-to-peer
a company firma
Activism Aktywizm
Add ability for your users to publish a replay of live videos
Add <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">subtitles</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Address Adres
Address line 2
Administer PeerTube Administruj PeerTube
Administrators have full control of the content they want to display, and how they want to display it. In the default configuration, PeerTube hides NSFW videos.
A federation of interconnected hosting providers Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
A federation of interconnected hosting services Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
A few questions to discover PeerTube Kilka pytań które pomogą zrozumieć PeerTube
A free software to take back control of your videos! With more than 100 000 hosted videos, viewed more than 6 millions times and 20 000 users, PeerTube is the decentralized free software alternative to videos platforms developed by Framasoft Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami! Mając ponad 100 tysięcy zamieszczonych filmów, wyświetlonych ponad 6 milionów razy i 20 tysięcy użytkowników, PeerTube jest wolnym i zdecentralizowanym oprogramowaniem będącym alternatywą dla platform wideo rozwijaną przez Framasoft
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Przeczytaj stanowisko Framasoft na Framablogu</a>