English (United States) Polish
简体中文(中国) 简体中文(中国)
日本語 日本語
русский русский
ελληνικά ελληνικά
Animals Zwierzęta
See the instances list Zobacz listę instancji
See the instance Zobacz instancję
Watch the video Zobacz film
Change interface language Zmień język interfejsu
Sensitive content Zawartość wrażliwa
Skip to content Zawartość wrażliwa
It employs a developer, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz">Chocobozzz</a>, who works since 2018 on PeerTube projects: Zatrudnia programistę, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz">Chocobozzz</a>, który od 2018 pracuje nad projektami PeerTube:
Subscribe to our Twitter account Zasubskrybuj nasze konto na Twitter
Subscribe to our Mastodon account Zasubskrybuj nasze konto na Mastodon
Sign up Zarejestruj się
On the contrary, PeerTube's concept is to create a network of multiple small interconnected video hosting providers. Zamiast tego, koncepcja PeerTube polega na tworzeniu sieci złożonej z wielu małych, wzajemnie połączonych dostawców wideo.
Rather, it is <strong>a network of inter-connected small videos hosters</strong>. Zamiast tego, jest <strong>siecią połączonych wzajemnie mniejszych serwerów hostujących filmy</strong>.
Install PeerTube Zainstaluj PeerTube
Ask questions to the community Zadaj pytania społeczności
YouTube has clearly gone astray: its hoster, Google-Alphabet, can enforce its ContentID system (the infamous "Robocopyright") or its videos recommendation system, all of which appear to be as obscure as unfair. YouTube wyraźnie zbłądziło – jego właściciel – Google-Alphabet – może wymusić swój system ContentID lub algorytmiczny system rekomendacji filmów, które wydają się być niesprawiedliwe i nie do końca jasne.