English (United States) Gaelic
Français Français
日本語 日本語
Euskara Euskara
Català Català
Čeština Čeština
ελληνικά ελληνικά
Deutsch Deutsch
Italiano Italiano
Nederlands Nederlands
Español Español
Gàidhlig Gàidhlig
简体中文(中国) 简体中文(中国)
svenska svenska
русский русский
CPU: nginx ~ 2%, peertube ~ 10%, postgres ~ 1%, redis ~ 1% CPU: nginx ~ 2%, peertube ~ 10%, postgres ~ 1%, redis ~ 1%
RAM: nginx ~ 1MB, peertube ~ 150MB, postgres ~ 30MB, redis ~ 20MB RAM: nginx ~ 1MB, peertube ~ 150MB, postgres ~ 30MB, redis ~ 20MB
Support the development of PeerTube! Nach cuir thu taic ri leasachadh PeerTube?
Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social networks and to talk about PeerTube around you! Nach <strong>co-roinn thu d’ fhaireachdainn</strong> air na lìonraidhean sòisealta as fheàrr leat is nach bruidhinn thu mu PheerTube ris an fheadhainn timcheall ort?