English (United States) Czech
Help Nápověda
Contribute Přispějte
Git Git
Languages Jazyky
Change interface language Změnit jazyk rozhraní
Translate Přeložit
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } instance sledujícího
Follows %{ instance.totalInstanceFollowing } instance Sleduje %{ instance.totalInstanceFollowing } instanci
per user na uživatele
No video quota per user Žádná kvóta videí na uživatele
Unlimited space Neomezený prostor
B B
KB KB
MB MB
GB GB
Sensitive content Citlivý obsah
Hidden Skryté
Blurred Rozmazané
Displayed Zobrazené
See the instance Viz instance