English (United States) Belarusian
? ?
"Another" world cannot be built using surveillance capitalism's tools. "Іншы" свет ня збудуеш ужывая капіталістычныя сродкі сачэння.
« Independent designer, UX researcher who seeks to acquire a thorough and deep understanding of uses and design user-friendly, ethical and inclusive tools. » «Незалежны дызайнер, даследцык UX, які імкнецца атрымаць поўнае і глыбокае разуменне выкарыстання і распрацоўкі зручных, этычных і інклюзіўных інструментаў. »
(Aug. - Sept.) (Жнів. - Верас.)
(July) (Ліпень)
(June) (Чэрвень)
(Oct. - Nov.) (Кастр. - Ліст.)
[V3 Roadmap] Global Search ✅, let's go to moderation tools! [V3 Roadmap] Глабальны пошук✅, ідзем у інструменты мадэрацыі!
[V3 Roadmap] Moderation ✅, let's improve plugins and playlists! [V3 Roadmap] Мадэрацыя ✅, давайце ўдасканальваць плагіны і плэйлісты!
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } сервер на сувязі
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Прачытайце зварот Framasoft ў блоге Framablog</a>
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Чытаць запіс у блоге </a>
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Падрабязнасці ў блоге </a>
<a target="_blank" href="https://framagit.org/framasoft/peertube/official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-block-videos">peertube-plugin-auto-block-videos</a>, which allows to automatically block videos from a public list. <a target="_blank" href="https://framagit.org/framasoft/peertube/official-plugins/-/tree/master/peertube-plugin-auto-block-videos">peertube-plugin-auto-block-videos</a>, які дазваляе аўтаматычна блакаваць відэа з публічнай спісу.
<em>HTML</em>: content of your annotation (in html) <em>HTML</em>: змест вашага каментара (у html)
<em>start</em>: when to show the annotation <em>start</em>: калі паказваць каментар
<em>stop</em>: when to hide the annotation <em>стоп</em>: калі схаваць каментар
<p>Today, when searching for videos on a PeerTube instance, it is hard to
<strong>find content that is not in the federation bubble</strong> of that instance.</p>

<p>We will create a <strong>server that indexes all videos</strong>
and channels from all PeerTube instances that are listed on
<a href="https://instances.joinpeertube.org/">the public directory</a>.
The code for this indexing engine will be open source,
so that anyone can host their own by setting their own eligibility rules.</p>

<p>Each PeerTube instance administrator will be able to choose to <strong>
use one of these indexing engines for their instance's search bar</strong>.</p>

<p>In addition, <strong>announcements</strong>
will allow instance administrators to display information to visitors.</p>
<strong>It's software you install on your server</strong> to create a website where videos are hosted and broadcast... Basically: you create your own "homemade YouTube"! <strong>Гэта софт, які усталёўваецца на ваш сервер</strong> і дазваляе вам зрабіць сайт, куды можна запампаваць відеа і глядзець іх ды дзяліцца імі ... Прасцей кажучы: ён зробіць вам "уластны YouTube"!
<strong>PeerTube is not only open-source: it's free (as in free speech).</strong> Its free license guarantees our fundamental freedoms as users. It is this respect for our freedoms that allows Framasoft to invite you to contribute to this software, and many evolutions (innovative comment system, etc.) have already been suggested by some of you. <strong>PeerTube гэта не проста опенсорс: ён свабодны (як свабода слова).</strong>Яго бясплатная ліцензія гарантуе нашыя асноўныя свабоды як карыстальнкаў. Менавіта гэта павага да нашых свабод дазваляе Framasoft запрасіць вас унесці свой уклад у гэта праграмная забяспечанне, і яго паляпшэнні (інавацыйная сістема каментароў і інш.) ужо былі прапанованы некаторымі з вас.