Key English Polish
cuo->title Contributopia Contributopia
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br>cloud
soutenir->text Framasoft is a not-for-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it! Framasoft jest organizacją nie-dla-zysku (not-for-profit), która może kontynuować działanie **tylko** dzięki Twoim darowiznom. Podoba Ci się to co robimy? Uważasz, że idziemy w dobrym kierunku? Jeżeli tak, możesz przekazać darowiznę, będziemy bardzo wdzięczni!
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
soutenir->title Support Framasoft Wesprzyj Framasoft