Key English Hungarian
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Változtasson a világon,<br />bájtonként
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! A @:txt.soft egy nonprofit **oktatási szervezet**, egy baráti kör, akiknek meggyőződésük, hogy egy az **egyenjogúságot biztosító** digitális világ lehetséges, és úgy gondolják, hogy ez **tényleges tettekkel** valósítható meg, a valós és az online életben, közösen!
intro->btn Support our actions Támogassa tetteinket
more->title Framasoft is… A Framasoft…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, a szabad kultúra jegyzéke
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices A @:txt.soft egy történelmi projekt: szabad szoftverek és kulturális tartalmak százai, rendszerezve és tesztelve, rövid leírásokkal megjelenítve
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, a kiadóház
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Szabad könyvek, ugyanazzal a szabadsággal megosztva, mint a szabad szoftverek; kézikönyveket, műszaki leírásokat, de regényeket és képregényeket is közzéteszünk
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, hírek a szabad kultúráról
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Hírek a @:txt.soft felől, szabad kultúra és közjavak: krónikák, sajtószemlék, fordítások, interjúk
more->confs->title Conferences, workshops Konferenciák és műhelyek
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Évente több mint száz konferencia, műhely és közbenjárás
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. A @:txt.soft több mint 50 projekttel rendelkezik. Nézze meg mindet..
more->link See the full presentation. A teljes bemutató megtekintése.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Google-mentesítse az Internetet,<br />találjon felhasználóbarát eszközöket
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. Az **etikus alternatívák** lehetségesek.<br />Demonstráció **{count} példával**.
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Segítsen nekünk a meglévő szolgáltatások karbantartásában, és újak kifejlesztésében
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website A szolgáltatásaink teljes listája, és az elsajátításukhoz szükséges teljes dokumentáció, megtalálható az [@:txt.dio](@:link.dio) weboldalon
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube: a YouTube egy alternatívája, Önnel és Önért
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Nézze meg a PeerTube 1.0-s verzióját, mellyel létrehozhatja a **saját** YouTube alternatíváját. Ez a szoftver a támogatóinknak köszönhetően került kifejlesztésre.<br />Építsünk együtt egy hozzánk hasonló videóplatformot.