Key English Catalan
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Per descobrir el pla de desenvolupament pel software Mobilizon a 2020: @:(html.joinmobilizon). Per provar les característiques sota desenvolupament [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube emancipa l’emissió de videos mitjançant l’unió de la federació de servidors i la distribució d’igual a igual. Pel 2020 encara hi ha molt per fer, rediseny gràfic, eines socials, retransmissió en viu…
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Un compte únic per a sincronitzar notes, calendari, contactes i fitxers, per a col·laborar-hi. És una proposta que volem construir, gràcies al programari NextCloud.