Key English Catalan
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Els llibres lliures ofereixen la mateixa llibertat que el programari lliure. Publiquem manuals i llibres tècnics, però també novel·les i fins i tot còmics.
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Més d’un centenar de conferències, laboratoris i intervencions anuals.
cuo->title Contributopia Contributopia
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br />cloud