Key English Swedish
accroche->[0] A network dedicated to globally promoting “*free*” and particularly *free software*. Ett nätverk med målet att främja “*frihet*” i allmänhet och *fri mjukvara* i synnerhet.
asso->title An association En förening
communaute->desc A joyful mess En salig röra
communaute->text Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized. Vem står bakom @:txt.soft? Alla som någonsin tog del av vårat projekt. Det är tillräckligt att vara ivrig för att främja öppen källkod och licensera ditt deltagande som öppen källkod. Det garanterar att det blir allmän egendom utan risk för att låsas bort.
communaute->title A community Fri gemenskap
medias->lArticle Link to the article Länk till artikeln
medias->lListen Link to the listening page Länk till lyssnarsidan
medias->lPaywall Link to the article (subscribers) Länk till artikeln (prenumeranter)
medias->lPodcast Link to the podcast Länk till podcasten
medias->lSummary Link to the summary of the issue Länk till sammanfattningen av problemet
medias->th1 Date Datum
medias->th2 Media Media
medias->th3 Links Länkar
medias->title Press Release Pressmeddelande