Key English Catalan
asso->text @:txt.soft is based on a law 1901 association (not-for-profit association of volunteers). Up to it to smooth out any rough edges and to ensure that the community can function in good conditions. There are @:people.employees permanent posts and it’s mostly financed by individual donations collected on Internet. You can be a member too, but careful, it is more a vocation than a sinecure! @:txt.soft està basat en una llei d’associacions de 1901 (associació de voluntaris
sense ànim de lucre). Amb la finalitat de suavitzar qualsevol problema i per
asegurar-se que la comunitat pot funcionar en bones condicions. Hi ha @:people.employees
publicacions permanents i està financiat majoritàriament per donacions individuals
recolectades a Internet. Tu també pots ser membre, però aneu amb compte, és
més una vocació que una sinecura!
partenaires->desc @:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br />So, @:txt.soft receives the support from numerous organisations (public, business, not-for-profit) allowing our projects to grow and develop. [List of all our partners](@:link.partenaires) @:txt.spft és primer i principalment una comunitat d’usuaris. El seu funcionament
és clarament una xarxa, de projectes, però també de col·laboradors.<br />
Per tant, @:txt.soft rep suport de nombroses organitzacions (públiques, empresarials,
sense ànim de lucre) permetent als nostres projectes crèixer i desenvolupar-se.
[List of all our partners](@:link.partenaires)