Key English Hungarian
communaute->title Free community Szabad közösség
communaute->desc Are you free tonight? Ráér ma este?
campagnes->sites->dio->what Campaign 2014-2017 2014-2017-es kampány
campagnes->sites->cuo->what Campaign 2017-2020 2017-2020-as kampány
logiciel->title Free software Szabad szoftver
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Szabadság, egyenlőség, testvériség
logiciel->sites->libre->what A Directory A jegyzék
logiciel->sites->libre->title The big directory A nagy jegyzék
logiciel->sites->libre->desc More than 1600 peices of software, tested, rated and commented on by the longest running and @:txt.soft’s debut project. Includes tutorials and comprehensive docs. Több mint 1600 tesztelt, értékelt és megjegyzésekkel ellátott szoftver, a @:txt.soft leghosszabb ideje futó projektjétől. Oktatóanyagokat és részletes dokumentációt is tartalmaz.
logiciel->sites->key->what A USB thumb drive Az USB-kulcs
logiciel->sites->key->title Full tank of Freedom in a simple device Szabadsággal tele, egyetlen eszközön
logiciel->sites->key->desc With a USB memory stick (or any other mobile device) use more than a hundred free programs for mobile, for Windows, test and install a GNU/Linux distro or have offline access to Wikipédia in French. Egy USB-s memóriakártyával (vagy bármilyen más mobileszközzel) használjon több száz hordozható, szabad programot Windowson, próbáljon ki és teszteljen egy GNU/Linux disztribúciót, vagy érje el offline a francia Wikipédiát.
logiciel->sites->dvd->what Un DVD A DVD
logiciel->sites->dvd->title Full tank of Freedom in a DVD Szabadsággal tele, egy DVD-n
logiciel->sites->dvd->desc A DVD stuffed with the best free software for Windows, Mac and GNU/Linux (distro included) but also free culture (text, photo, audio and video). Also available as a special School Edition Egy DVD a legjobb szabad szoftverekkel megtöltve Windowsra, Macre és GNU/Linuxra (disztribúcióval együtt), de szabad kulturális alkotásokat is tartalmaz (szöveg, képek, hangok és videók). Különleges iskolai kiadásban is elérhető.
culture->title Free cultures Szabad kultúra
culture->desc Extending the scope of open source A nyílt forráskód kiterjesztése
culture->sites->blog->what Info Információk
culture->sites->blog->title News from “Libre” „Szabad” hírek
culture->sites->blog->desc Weekly column on Libre and libre software. Debate, open comments, many translations and news announcements about all the activities of the @:txt.soft network. Heti hírek a szabadságról, különösen a szabad szoftverekről. Gazdag eszmecsere a hozzászólásokban, számos eredeti fordítás és az újdonságok bejelentése a @:txt.soft hálózat tevékenységei közül.