Key English Hungarian
communaute->title Free community Szabad közösség
communaute->desc Are you free tonight? Ráér ma este?
logiciel->title Free software Szabad szoftver
logiciel->desc Liberty, Equality, Fraternity Szabadság, egyenlőség, testvériség
culture->title Free cultures Szabad kultúra
culture->desc Extending the scope of open source A nyílt forráskód kiterjesztése
cloud->title Free services Szabad szolgáltatások
cloud->desc Free cloud computing? It is possible! Szabad felhőszolgáltatások? Igen, lehetséges!