Key English Basque
nav->langChange Change language Hizkuntza aldatu
nav->lang Language Hizkuntza
nav->translate Translate Itzuli