Key English Catalan
short->terms->list->[2] Clause *“If it breaks, we are not obliged to repair”*: @:color.soft offers this service for free. If you lose data, through your fault or ours, sorry, but it happens. We’ll do what we can to get it back, but we assign no obligation of result. In other words, avoid trusting sensitive or important data on @:color.soft services, because if they are lost, we do not guarantee their recovery; Clàusula *“Qualsevol abús serà castigat”*: si un usuari abusa del servei, per exemple, al monopolitzar els recursos de màquina compartits, o al publicar continguts considerats irrelevants, el seu contingut o compte poden el·liminar-se sense previ avís o negociació. @:color.soft segueix éssent l’unic jutge d’aquesta noció d’ “abús” per proporcionar el millor servei possible a tots els seus usuaris. Si li pareix un discurs antidemocràtic, lliberticida o contrari a la llibertat d’expressió, consulta la clàusula anterior;