Key English Catalan
intro ## Preamble

By using this service, you agree to the following terms.<br />
@:color.soft reserves the right to update and modify these terms from time
to time.

## Short version

([TL;DR](https://en.wiktionary.org/wiki/tl;dr) as we say :wink:)<br />
To make it easier to read, without the legal blah-blah, we offer you below
a version understandable by a normal human being.
## Preàmbul

A l’emprar aquest servei, acceptes estar subjecte als següents
termes. <br />
@:color.soft es reserva el dret d’actualitzar i modificar aquests
termes de vegada en quan.

## Versió curta

([TL;DR](https://en.wiktionary.org/wiki/tl;dr) com diem :wink:)<br />
Per a que siga més fàcil de llegir, i sense el bla bla bla legal, t’oferim
acontinuació una versió entenible per un ésser humà normal.