Key English Turkish
software->md @:color.pad is based on free software [@:soft.pad](@:src.pad)

It is [one instance among others]({link}).

@:soft.pad is under @:license.apache2 license.
@:color.pad , özgür bir yazılım olan [@:soft.pad](@:src.pad)'i temel
almaktadır.

[Bunlar da diğer örneklerdir]({link}).

@:soft.pad , @:license.apache2 lisansı altındadır.
garden->md To participate in the development of the software, suggest improvements
or simply download it, go to [the development site](@:src.pad)

If you wish to install this software for your own use and thus gain in
autonomy, we help you on:
Yazılımın gelişmesine katkı sağlamak, iyileştirmeye yardımcı olmak ya da
sadece indirmek için, [geliştirici sayfası](@:src.pad)na gidin.

Bu yazılımı kendi kullanımınız için yüklemek ve böylece özerklik kazanmak
istiyorsanız, size şu konularda yardımcı oluruz: