Key English Swedish
page_info->title List of Etherpad instances Lista över Etherpad-instanser
page_info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a pad from the Framapad home page. Här är en lista över de instanser som du kan bli hänvisad till när du skapar en anteckning med Framapad.
page_info->add_yourself If you are **an organization** that has the resources to host such a service and would like to be added to it, you can contact us through [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org). Om du representerar **en organisation** med resurserna att ta hand om en sådan här tjänst och vill bli tillagd i listan, är du välkommen att kontakta oss genom [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org).
page_info->title_pool List of the {nbinstances} recommended instances Lista över {nbinstances} rekommenderade instanser
page_info->title_other List of {nbinstances} other instances Lista över {nbinstances} andra instanser
page_info->intro_other We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below. Vi känner inte personerna bakom de här instanserna och kommer inte omdirigera till dem eftersom vi inte läst deras policy om personuppgifter eller vet deras förmåga att hantera många användare, men vi har valt att länka till dem här nedan.
page_info->title_specific Specific instances Särskilda instanser
page_info->columns->title Instance name Instansens namn
page_info->columns->chatons Type Typ
page_info->columns->url URL Länk
page_info->columns->country Country Land
page_info->instance->type->chatons CHATONS CHATONS
page_info->instance->type->other Other Annan