Key English Swedish
public->six-month 6 months ett halvår
public->semestrial semestrial ett halvår
meta->title Framapad - Collaborative Text Editor Framapad – En textredigerare för grupparbeten
public->full_list Complete list of the **{nbinstances} known instances**. Fullständig lista över **{nbinstances} kända instanser**.
page_info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a pad from the Framapad home page. Här är en lista över de instanser som du kan bli hänvisad till när du skapar en anteckning med Framapad.
how ## How does it work?

- Create a pad.
- Start to **write** your text
- and **invite** your collaborators.
- Each participant is distinguished by a **color**
- and can **chat** with the group.
- If necessary, restore an old version from **history**
- and when your work is done, **export** it.

Want a [demonstration]({link})?
## Hur funkar det?

- Skapa en anteckning.
- Börja **skriva** din text
- och **bjud in** dina medarbetare.
- Varje deltagare kommer få en egen **färg**
- och kan **chatta** med de andra i gruppen.
- Du kan återskapa en tidigare version från **historiken**
- och **exportera** dokumentet när ni är klara.

Vill du se ett [exempel]({link})?
page_info->columns->title Instance name Instansens namn
public->running Currently, {count} pads {type} are running. Just nu finns det {count} anteckningar med varaktighet på {type}.
page_info->columns->country Country Land
page_info->columns->url URL Länk
page_info->title List of Etherpad instances Lista över Etherpad-instanser
page_info->title_other List of {nbinstances} other instances Lista över {nbinstances} andra instanser
page_info->title_pool List of the {nbinstances} recommended instances Lista över {nbinstances} rekommenderade instanser
private->signin Login Logga in
public->chatons (member of the [CHATONS](https://chatons.org) collective). (medlem i [CHATONS](https://chatons.org)-gemenskapen).
software->title Software Mjukvara
private->mypads2 Mypads 2 (after {date}) Mypads 2 (efter {date})
private->mypads Mypads (account created before {date}) Mypads (konto skapat före {date})
public->title Public Pads Offentliga anteckningar
public->unknown unknown okänd tid