Key English Swedish
garden->md To participate in the development of the software, suggest improvements
or simply download it, go to [the development site](@:src.pad)

If you wish to install this software for your own use and thus gain in
autonomy, we help you on:
Vill du delta i utvecklingen av mjukvaran, föreslå förbättringar eller ladda
ner den, är du välkommen att besöka [utvecklingswebbplatsen](@:src.pad).

Om du vill ladda ner den här mjukvaran för eget bruk och bli mer
självständig, kan vi hjälpa dig på:
garden->title Cultivate your garden Vårda din trädgård
help->md To help you, here is a video tutorial (in french only) directed by Frédéric
Véron.
Behöver du hjälp, finns här en videolektion (endast på franska)
skapad av Frédéric Véron.
help->play Play the video Spela upp videon
help->title Video Tutorial Demonstrationsvideo
how ## How does it work?

- Create a pad.
- Start to **write** your text
- and **invite** your collaborators.
- Each participant is distinguished by a **color**
- and can **chat** with the group.
- If necessary, restore an old version from **history**
- and when your work is done, **export** it.

Want a [demonstration]({link})?
## Hur funkar det?

- Skapa en anteckning.
- Börja **skriva** din text
- och **bjud in** dina medarbetare.
- Varje deltagare kommer få en egen **färg**
- och kan **chatta** med de andra i gruppen.
- Du kan återskapa en tidigare version från **historiken**
- och **exportera** dokumentet när ni är klara.

Vill du se ett [exempel]({link})?
meta->lead Collaborating online has never been easier Att samarbeta på nätet har aldrig varit enklare
meta->title Framapad - Collaborative Text Editor Framapad – En textredigerare för grupparbeten
page_info->add_yourself If you are **an organization** that has the resources to host such a service and would like to be added to it, you can contact us through [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org). Om du representerar **en organisation** med resurserna att ta hand om en sådan här tjänst och vill bli tillagd i listan, är du välkommen att kontakta oss genom [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org).
page_info->columns->chatons Type Typ
page_info->columns->country Country Land
page_info->columns->title Instance name Instansens namn
page_info->columns->url URL Länk
page_info->instance->type->chatons CHATONS CHATONS
page_info->instance->type->other Other Annan
page_info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a pad from the Framapad home page. Här är en lista över de instanser som du kan bli hänvisad till när du skapar en anteckning med Framapad.
page_info->intro_other We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below. Vi känner inte personerna bakom de här instanserna och kommer inte omdirigera till dem eftersom vi inte läst deras policy om personuppgifter eller vet deras förmåga att hantera många användare, men vi har valt att länka till dem här nedan.
page_info->title List of Etherpad instances Lista över Etherpad-instanser
page_info->title_other List of {nbinstances} other instances Lista över {nbinstances} andra instanser
page_info->title_pool List of the {nbinstances} recommended instances Lista över {nbinstances} rekommenderade instanser