Key English Swedish
public->two-month 2 months två månader
public->six-month 6 months ett halvår
public->annual annual ett år
what->md A pad is an online collaborative text editor. The contributions of each user
are indicated by a colour code, appear on the screen in real time and are
recorded as they are typed.
En ”pad”, alltså ett anteckningsblock, är en textredigerare för grupparbeten på webben.
Varje användares bidrag ges en egen färg, syns på skärmen i realtid och
sparas i samma stund det skrivs.
public->bimestrial bimestrial två månader
page_info->instance->type->chatons CHATONS CHATONS
meta->lead Collaborating online has never been easier Att samarbeta på nätet har aldrig varit enklare
software->md @:color.pad is based on free software [@:soft.pad](@:src.pad)

It is [one instance among others]({link}).

@:soft.pad is under @:license.apache2 license.
@:color.pad är en vidareutvveckling av den fria mjukvaran [@:soft.pad](@:src.pad).

Detta är [en instans bland många andra]({link}).

@:soft.pad har publicerats under licensen @:license.apache2.
public->full_list Complete list of the **{nbinstances} known instances**. Fullständig lista över **{nbinstances} kända instanser**.
page_info->columns->country Country Land
private->signup Create an account Skaffa ett konto
public->create Create a pad Skapa en anteckning
garden->title Cultivate your garden Vårda din trädgård
public->running Currently, {count} pads {type} are running. Just nu finns det {count} anteckningar med varaktighet på {type}.
public->daily daily ett dygn
public->expiration Duration of the pad Anteckningens livslängd
public->external Following a great use of the pads hosted on @:color.pad by the @:color.soft association, this pad will be created on **the [{title}]({website}) instance** På grund av den stora användningen av anteckningar lagrade på @:color.pad hos föreningen @:color.soft, kommer den här skapas på instansen **[{title}]({website})**
meta->title Framapad - Collaborative Text Editor Framapad – En textredigerare för grupparbeten
page_info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a pad from the Framapad home page. Här är en lista över de instanser som du kan bli hänvisad till när du skapar en anteckning med Framapad.
how ## How does it work?

- Create a pad.
- Start to **write** your text
- and **invite** your collaborators.
- Each participant is distinguished by a **color**
- and can **chat** with the group.
- If necessary, restore an old version from **history**
- and when your work is done, **export** it.

Want a [demonstration]({link})?
## Hur funkar det?

- Skapa en anteckning.
- Börja **skriva** din text
- och **bjud in** dina medarbetare.
- Varje deltagare kommer få en egen **färg**
- och kan **chatta** med de andra i gruppen.
- Du kan återskapa en tidigare version från **historiken**
- och **exportera** dokumentet när ni är klara.

Vill du se ett [exempel]({link})?