Key English Swedish
public->unknown unknown okänd tid
public->full_list Complete list of the **{nbinstances} known instances**. Fullständig lista över **{nbinstances} kända instanser**.
public->help The expiry date is defined according to the date of **last modification**
of the pad.
En antecknings livslängd beräknas från dess
**senaste redigering**.
public->create Create a pad Skapa en anteckning
public->running Currently, {count} pads {type} are running. Just nu finns det {count} anteckningar med varaktighet på {type}.
public->external Following a great use of the pads hosted on @:color.pad by the @:color.soft association, this pad will be created on **the [{title}]({website}) instance** På grund av den stora användningen av anteckningar lagrade på @:color.pad hos föreningen @:color.soft, kommer den här skapas på instansen **[{title}]({website})**
public->chatons (member of the [CHATONS](https://chatons.org) collective). (medlem i [CHATONS](https://chatons.org)-gemenskapen).
public->other You should know that other <a href="https://chatons.org/en"> <abbr title="Collective of independant, transparent, open, neutral and ethical hosters">CHATONS</abbr></a> like @:color.soft also offer a similar service with open access on [entraide.chatons.org](https://entraide.chatons.org). Det han vara bra att känna till att andra <a href="https://chatons.org/en"> <abbr title="Gemenskap av fristående, transparenta, öppna, neutrala och etiska datavärdar">CHATONS</abbr></a> som @:color.soft också erbjuder liknande öppna tjänster på [entraide.chatons.org](https://entraide.chatons.org).
private->title Private Pads Privata anteckningar
private->md You have the possibility to create a password protected account and having
a space dedicated to the management of your pads and their access rights.
Du kan skapa ett lösenordsskyddat konto för att hantera dina
anteckningar och deras redigeringsskydd.
private->signin Login Logga in
private->signup Create an account Skaffa ett konto
private->mypads Mypads (account created before {date}) Mypads (konto skapat före {date})
private->mypads2 Mypads 2 (after {date}) Mypads 2 (efter {date})
help->title Video Tutorial Demonstrationsvideo
help->md To help you, here is a video tutorial (in french only) directed by Frédéric
Véron.
Behöver du hjälp, finns här en videolektion (endast på franska)
skapad av Frédéric Véron.
help->play Play the video Spela upp videon
software->title Software Mjukvara
software->md @:color.pad is based on free software [@:soft.pad](@:src.pad)

It is [one instance among others]({link}).

@:soft.pad is under @:license.apache2 license.
@:color.pad är en vidareutvveckling av den fria mjukvaran [@:soft.pad](@:src.pad).

Detta är [en instans bland många andra]({link}).

@:soft.pad har publicerats under licensen @:license.apache2.
garden->title Cultivate your garden Vårda din trädgård