Key English Galician
meta->title Framapad - Collaborative Text Editor Framapad - Editor de Textos Colaborativo
meta->lead Collaborating online has never been easier Colaborar en liña nunca foi tan fácil
what->title What is it? Que é isto?
what->md A pad is an online collaborative text editor. The contributions of each user
are indicated by a colour code, appear on the screen in real time and are
recorded as they are typed.
Un pad é un editor de texto colaborativo. As contribucións de cada usuaria
son sinaladas cun código de cores, aparece na pantalla en tempo real e son
gravadas a medida que son escritas.
how ## How does it work?

- Create a pad.
- Start to **write** your text
- and **invite** your collaborators.
- Each participant is distinguished by a **color**
- and can **chat** with the group.
- If necessary, restore an old version from **history**
- and when your work is done, **export** it.

Want a [demonstration]({link})?
## Como funciona?

- Crear un pad.
- Comeza a **escribir** o teu texto
- e **convida** ás túas colaboradoras.
- Cada participante é distinguida por unha **cor**
- e pode **falar** co grupo.
- Se é necesario, restaura unha versión vella da **historia**
- e cando o traballo estea feito, **expórtao**.

Precisas unha [demostración]({link})?
public->title Public Pads Pads Públicos
public->name Pad name Nome do pad
public->expiration Duration of the pad Duración do pad
public->day one day un día
public->week one week unha semana
public->month one month un mes
public->two-month 2 months 2 meses
public->six-month 6 months 6 meses
public->year one year un ano
public->annual annual anual
public->semestrial semestrial semestral
public->bimestrial bimestrial bimestral
public->monthly monthly mensual
public->weekly weekly semanal
public->daily daily diario