Key English Catalan
meta->title Framapad - Collaborative Text Editor Framapad - Editor de text col·laboratiu
meta->lead Collaborating online has never been easier Col·laborar en línia mai no havia estat tan fàcil
what->title What is it? Què és això?
what->md A pad is an online collaborative text editor. The contributions of each user
are indicated by a colour code, appear on the screen in real time and are
recorded as they are typed.
Un «pad» és un editor de text col·laboratiu en línia. Les contribucions de
cada usuari són indicades amb un codi de color; apareixen a la pantalla en
temps real i són enregistrades a mesura que les hi aneu escrivint.
how ## How does it work?

- Create a pad.
- Start to **write** your text
- and **invite** your collaborators.
- Each participant is distinguished by a **color**
- and can **chat** with the group.
- If necessary, restore an old version from **history**
- and when your work is done, **export** it.

Want a [demonstration]({link})?
## Com funciona?

- Crea un pad.
- Comenceu a **escriure** el vostre text
- i **convideu-hi** els vostres empleats.
- Un codi de **color** identifica cada participant
- i pot fer **xat** amb el grup.
- Si cal, recupereu-ne una versió anterior des de l'**historial**
- i, en acabar el vostre treball, **exporteu-lo**.

Cerqueu un [exemple]({link})?
public->title Public Pads Pads públics
public->name Pad name Nom del pad
public->expiration Duration of the pad Durada del pad
public->day one day un dia
public->week one week una setmana
public->month one month un mes
public->two-month 2 months 2 mesos
public->six-month 6 months 6 mesos
public->year one year un any
public->annual annual anual
public->semestrial semestrial semestral
public->bimestrial bimestrial bimestral
public->monthly monthly mensuales
public->weekly weekly setmanal
public->daily daily diari