Key English Catalan
garden->md To participate in the development of the software, suggest improvements
or simply download it, go to [the development site](@:src.pad)

If you wish to install this software for your own use and thus gain in
autonomy, we help you on:
Per participar en desenvolupament del programari, suggerir-hi millores
o simplement, descarregar-vos-el, aneu a [el lloc web de
desenvolupament](@:src.pad)

Si desitgeu instal·lar aquest programar per al vostre ús i, així, obtenir
més autonomia, podem ajudar-vos-hi: