The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Hungarian
with
Its address A címe
The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. A cím nem megfelelő. Érvényes e-mail címet kell megadjon (pl. r.stallman@outlock.com), hogy el tudjuk küldeni a szavazáshoz tartozó hivatkozást.
Database hostname Adatbázis gépneve
Database driver Adatbázis-meghajtó
Database name Adatbázis neve
Database port Adatbázis portja
Enter a title Adjon meg egy címet
Enter an email address Adjon meg egy e-mail címet
Enter a name Adjon meg egy nevet
Enter a name and a comment! Adjon meg egy nevet és egy hozzászólást.
Administration Adminisztráció
Admin link for the poll Adminisztrációs hivatkozás a szavazáshoz
Administrator mail address Adminisztrátor e-mail címe
the development site a fejlesztési oldalra
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required. A Framadate egy online szolgáltatás találkozók egyeztetésére vagy döntések gyors és egyszerű meghozására. Regisztráció nem szükséges.
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. A Framadate egy online szolgáltatás találkozó tervezéséhez vagy gyors és könnyű döntéshozáshoz.
Framadate was initially based on A Framadate eredetileg a következőn alapult:
Framadate is licensed under the A Framadate licence:
You can add or remove choices with the buttons A gombokkal adhat hozzá és vehet el lehetőségeket