The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Hungarian
%A, %B %e, %Y %Y. %B %e., %A
Actions Műveletek
Add Hozzáadás
Add a choice Lehetőség hozzáadása
Add a column Oszlop hozzáadása
Add a comment to the poll Hozzászólás hozzáadása a szavazáshoz
Add a day Nap hozzáadása
Add a link or an image Hivatkozás vagy kép hozzáadása
Add a time slot Idősáv hozzáadása
added a vote.<br/>You can visit your poll at the link szavazott.<br/>A következő hivatkozással keresheti fel a szavazást
Adding a column Oszlop hozzáadása
Adding vote failed Szavazat hozzáadása sikertelen
Add range dates Időintervallum hozzáadása
Address Cím
Administration Adminisztráció
Administrator mail address Adminisztrátor e-mail címe
Admin link for the poll Adminisztrációs hivatkozás a szavazáshoz
%a %e %e., %a
%A %e %B %Y %Y. %B %e., %A
after the last date of your poll. a szavazás utolsó dátuma után.