The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Hungarian
Deletion date: Törlési idő:
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Ha szeretne részt venni ebben a szavazásban, meg kell adnia a nevét, a válaszait, és a sor végén lévő mentés gombra kattintva be kell küldenie.
The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen, it is no longer possible to participate Az adminisztrátor lezárta ezt a szavazást. A szavazatok és hozzászólások be lettek fagyasztva.
The poll has expired, it will soon be deleted. A szavazás lejárt. Hamarosan törölve lesz.
Your vote has been saved, but please note: you need to keep this personalised link to be able to edit your vote. A szavazata el lett mentve, de ne felejtse el megőrizni a személyre szabott hivatkozását, hogy módosítani tudja később a szavazatát.