Key English Swedish
title Home Hem
intro ## To de-google-ify is not enough

@:html.soft invites you to join us on a shared adventure: to explore the
digital worlds where humanity and our fundamental freedoms are respected,
respected
right through to the creation of the tools that we use.

During this journey, planned for 2017 to 2020, let us set out to define the
digital tools which make possible our contributions in all fields of our
activity
and in all types of creativity.
## Att avgoogla är inte tillräckligt

@:html.soft inbjuder dig att hänga med på ett gemensamt äventyr: att utforska de digitala världarna där mänskliga värden och våra grundläggande friheter respekteras, respekteras rakt igenom skapandet av de verktyg vi använder.

På den här resan, planerad 2017 till 2020, vill vi hitta de digitala verktyg som kan möjliggöra våra bidrag i alla våra arbetsfält och kreativa områden.
soutenir->title Support Framasoft Stöd Framasoft
soutenir->text Framasoft is a non-profit which can **only** keep running
thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going
in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very
much appreciate it!
Framasoft är en ideell organisation som går runt **endast** tack
vare era gåvor. Gillar du vårt arbete? Tycker du att vi är på väg åt
rätt håll? I så fall, och du har möjlighet att lämna en donation, är
vi djupt tacksamma för ditt bidrag!
soutenir->why Why support @:txt.soft? Varför stödja @:txt.soft?
soutenir->money Where is your money going to? Vad går dina pengar till?
soutenir->numbers @:txt.soft in a few numbers @:txt.soft i några få siffror
soutenir->timeline Actions timeline Tidslinje över projekt