Context English Polish
Sidebar label Steps Kroki
Link title to zoom on image Click to zoom Naciśnij aby powiększyć
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend I don't know Nie wiem
Here is a list of suggestions Oto lista sugestii
Things that you should avoid Avoid Pomiń
Content/Home/Header Help us improve and promote Free Software and Free Culture with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Pomóż nam ulepszać i promować Wolne Oprogramowanie i Wolna Kulturę dzięki tłumaczeniu, dokumentacji, informacji zwrotnej, komunikacji... nie musisz być programist.k.ą, żeby pomagać!
Task duration More than two hours Ponad dwie godziny
Sidebar label Do you need some help? Potrzebujesz pomocy?
Call to action to start contributing Get started Rozpocznij
Contribution type Development/Issue Rozwój/Błędy
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend More Więcej
Contribution type All Wszystkie
Modal button Save changes Zapisz zmiany