Context English Polish
Task duration 15 minutes 15 minut
Task duration 1 hour 1 godzina
Task duration 2 hours 2 godziny
Task duration 30 minutes 30 minut
Task duration 5 minutes 5 minut
Modal button Cancel Anuluj
Do you want to contribute to something but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, a my pomożemy Ci zacząć!
Sidebar label Duration: Czas trwania:
HTML/Meta/Title Contribute to Free Software and Free Culture Datek na rzecz Wolnego Oprogramowania i Wolnej Kultury
Task tag Documentation Dokumentacja
Contribution type Donations Dotacje
Task tag Feedback Feedback
Success message once the task is completed You're done, thank you for the help! Gotowe, dziękujemy za pomoc!
How much time can you spend? Ile czasu możesz poświęcić?
Any preference? Jakieś preferencje?
How to help? Jak pomóc?
Task duration One hour Jedna godzina
Label for language switcher Language Język
Task tag Code Kod
Task tag Communication Komunikacja