Context English Polish
Call to action to start contributing Get started Rozpocznij
Content/Home/Header Help us improve and promote Free Software and Free Culture with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Pomóż nam ulepszać i promować Wolne Oprogramowanie i Wolna Kulturę dzięki tłumaczeniu, dokumentacji, informacji zwrotnej, komunikacji... nie musisz być programist.k.ą, żeby pomagać!
Here is a list of suggestions Oto lista sugestii
How much time can you spend? Ile czasu możesz poświęcić?
How to help? Jak pomóc?
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend I don't know Nie wiem
Label for language switcher Language Język
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend More Więcej
Task duration More than two hours Ponad dwie godziny
Task duration One hour Jedna godzina
Modal button Save changes Zapisz zmiany
Sidebar label Steps Kroki
Success message once the task is completed You're done, thank you for the help! Gotowe, dziękujemy za pomoc!