Context English Polish
Task duration 15 minutes 15 minut
Task duration 1 hour 1 godzina
Task duration 2 hours 2 godziny
Task duration 30 minutes 30 minut
Task duration 5 minutes 5 minut
Contribution type All Wszystkie
Any preference? Jakieś preferencje?
Things that you should avoid Avoid Pomiń
Modal button Cancel Anuluj
Link title to zoom on image Click to zoom Naciśnij aby powiększyć
Task tag Code Kod
Task tag Communication Komunikacja
HTML/Meta/Title Contribute to Free Software and Free Culture Datek na rzecz Wolnego Oprogramowania i Wolnej Kultury
Contribution type Development/Issue Rozwój/Błędy
Task tag Documentation Dokumentacja
Contribution type Donations Dotacje
Sidebar label Do you need some help? Potrzebujesz pomocy?
Do you want to contribute to something but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, a my pomożemy Ci zacząć!
Sidebar label Duration: Czas trwania:
Task tag Feedback Feedback