Context English Polish
Any preference? Jakieś preferencje?
Do you want to contribute to something but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, a my pomożemy Ci zacząć!
Here is a list of suggestions Oto lista sugestii
How much time can you spend? Ile czasu możesz poświęcić?
How to help? Jak pomóc?
No preference
Advice content / avoid Use vague language such as "this is not working"
Advice content / recommendations Explain what you were trying to do
Advice content / recommendations Explain what you expected to happen
Advice content / recommendations Explain what actually happened
Advice content / recommendations Include logs, error messages, screenshots and information about your system (web browser, operating system…), if applicable
Advice content / recommendations Typos
Advice content / recommendations Outdated instructions
Advice content / recommendations Outdated screenshots
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend I don't know Nie wiem
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend More Więcej
Badge displayed next to guide step Optional
Call to action to start contributing Get started Rozpocznij
Content/Home/Header Help us improve and promote Free Software and Free Culture with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Pomóż nam ulepszać i promować Wolne Oprogramowanie i Wolna Kulturę dzięki tłumaczeniu, dokumentacji, informacji zwrotnej, komunikacji... nie musisz być programist.k.ą, żeby pomagać!
Contribution type All Wszystkie