Context English Dutch
Guide step content You can repeat the previous step until you run out of time. Each new or improved translation makes the project better. Je kunt de vorige stap herhalen tot je tijd op is. Elke nieuwe of verbeterde vertaling maakt het project beter, maar je hoeft niet álles te vertalen!