Context English Galician
Guide step content Every project can be made up of several subprojects, also known as components in Weblate's terminology. Pick your favourite, or "Contribateliers" to translate this website. Funkwhale está formado por varios proxectos, tamén coñecidos como compoñentes na terminoloxía Weblate. Escolla o compoñete que quere traducir, ou, se non sabe cal escoller, escolla o compoñente "Contribuír" para traducir este sitio web.
Guide step content You can repeat the previous step until you run out of time. Each new or improved translation makes the project better. Pode repetir o paso anterior ate que se lle acabe o tempo. Cada tradución nova ou mellorada fai que o proxecto avance, mais non ten que traducir todo!