Context English Galician
Guide step content You can repeat the previous step until you run out of time. Each new or improved translation makes the project better. Pode repetir o paso anterior ate que se lle acabe o tempo. Cada tradución nova ou mellorada fai que o proxecto avance, mais non ten que traducir todo!