Context English Catalan
Task tag Communication Comunicació
Task tag Documentation Documentació
Skill summary Good, you meet the requirements of translating into that language. Genial, compleixes els requisits per traduir Funkwhale a aquesta llengua.
Guide step title Review the eventual translation guidelines Reviseu les guies de traducció eventuals
Guide step content Translator guidelines are often available to ensure consistency across languages and components. Take a moment to read this document if available. Les guies de traductocció estan disponibles per garantir la coherència entre els idiomes. Preneu-vos un moment per llegir aquest document.
Guide step title Register an account Crea el teu compte a GitLab
Task name Report a bug to Framasoft Informe d'un error
Task summary Report typos, display issues, or other unexpected behaviour on one of Framasoft services or websites. Informeu dels errors tipogràfics, els problemes de visualització o qualsevol altre error inesperat o arregleu-lo vosaltres mateixos.
Guide step content A quick search can yield similar bug and avoid opening duplicates. Take a minute or two to search our issue tracker or our forum for recent bug reports that could match yours, but don't worry if you open a duplicate: a contributor will handle it :) Una cerca ràpida pot localitzar errors similars i evitar l'obertura de duplicats. Prengui un minut o dos per cercar en el seguidor de problemes per informar d’errors recents que puguin coincidir amb els vostres, però no us preocupeu si obriu un duplicat: un col·laborador ho gestionarà :)
Text for link in guide step Browse existing bugs in our code repositories Examineu les sol·licituds existents
Text for link in guide step Check for bugs and/or start a thread on our support forum Comença un tema en el fòrum de suport
Guide step content This account is needed to participate to threads in our forum. Aquest compte és necessari per enviar el vostre informe d’error o comentari.
Text for link in guide step Create your Framacolibri account Crea un compte a GitLab
Task name Review the documentation of Framasoft services Reviseu la documentació
Text for link in guide step View the documentation index Reviseu la documentació
Guide step title Proofread the documentation carefully Reviseu la documentació
Text for link in guide step Submit patches for the documentation Envieu pegats per a la documentació
Text for link in guide step Report documentation issues Reviseu la documentació
Task name Support other Framasoft community members Ajudar a d'altres membres de la comunitat
Task summary Help other community members troubleshot and solve their issues while installing or using Framasoft services. Ajudeu a altres membres de la comunitat a resoldre problemes durant la instal·lació o l’ús de Funkwhale.