Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/?page=6292
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 137300,
  "next": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/?page=6293",
  "previous": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/?page=6291",
  "results": [
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466003/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.589967Z",
      "action": 9,
      "target": "Lajme PeerTube!",
      "id": 167506,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167506/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466005/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.598291Z",
      "action": 9,
      "target": "Paraqitje e PeerTube-it",
      "id": 167507,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167507/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466008/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.607349Z",
      "action": 9,
      "target": "PeerTube-i përdor ActivityPub-in, ngaqë ky protokoll federimi rekomandohet nga W3C dhe përdoret tashmë nga rrjeti shoqëror i federuar Mastodon.",
      "id": 167508,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167508/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466013/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.616233Z",
      "action": 9,
      "target": "PeerTube: retrospektivë, veçori të reja dhe më tepër së afërmi!",
      "id": 167509,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167509/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466017/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.625720Z",
      "action": 9,
      "target": "Njerëz",
      "id": 167510,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167510/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466018/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.635015Z",
      "action": 9,
      "target": "për përdorues",
      "id": 167511,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167511/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466020/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.644408Z",
      "action": 9,
      "target": "Luajlista, shtojca…",
      "id": 167512,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167512/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466022/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.663307Z",
      "action": 9,
      "target": "Please read <a href=\"https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fun",
      "id": 167513,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167513/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466024/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.672084Z",
      "action": 9,
      "target": "Sistem shtojcash",
      "id": 167514,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167514/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466029/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.680923Z",
      "action": 9,
      "target": "Polonisht",
      "id": 167515,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167515/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466030/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.690062Z",
      "action": 9,
      "target": "Portugalisht (Portugali)",
      "id": 167516,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167516/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466046/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.700343Z",
      "action": 9,
      "target": "Mos harroni që PeerTube-i ka vetëm një zhvillues (thuajse) me kohë të plotë dhe një numër shumë të vogël vullnetarësh të përfshirë fort. S’është produkt i zhvilluar nga ndonjë <em>start-up</em> me ekip të punësuar me kohë të plotë (programues, dizajn, UX, marketing, asistencë, etj.) dhe me mbështetje të fuqishme financiare. Është software i lirë Bashkësie, zhvillimi i të cilit do të vazhdojë për muaj dhe, shpresojmë, vite me radhë.",
      "id": 167517,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167517/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466049/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.709229Z",
      "action": 9,
      "target": "Plan",
      "id": 167518,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167518/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466054/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.718143Z",
      "action": 9,
      "target": "Shkencë & Teknologji",
      "id": 167519,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167519/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466055/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.727046Z",
      "action": 9,
      "target": "Kërkoni video dhe kanale PeerTube",
      "id": 167520,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167520/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466060/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.736052Z",
      "action": 9,
      "target": "Lëndë me spec",
      "id": 167521,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167521/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466061/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.745101Z",
      "action": 9,
      "target": "Video me spec",
      "id": 167522,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167522/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466062/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.753655Z",
      "action": 9,
      "target": "08 shtator, 2020",
      "id": 167523,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167523/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466063/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.762390Z",
      "action": 9,
      "target": "12 shtator, 2018",
      "id": 167524,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167524/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/466064/",
      "component": "https://weblate.framasoft.org/api/components/joinpeertube/main/",
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/joinpeertube/main/sq/",
      "user": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "author": "https://weblate.framasoft.org/api/users/Besnik_b/",
      "timestamp": "2021-03-06T18:07:47.771285Z",
      "action": 9,
      "target": "22 shtator, 2020",
      "id": 167525,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/changes/167525/"
    }
  ]
}